/ 5 نظر / 88 بازدید
کیامهر

من کلا با ... مشکل دارم آدم را یاد فحش می اندازد ولی با غزلت کیف بسیار کردیم من فکر می کردم اسمت مریم نگو شهره است

آلباترا

برای "تو ": ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب!

مسافر دنیا

گفتم مرا قاطی این جماعت کردی؟؟ گفتش تو خود ، خود را سوا کردی گفتم اگر امروز جدایم ز بد حالیست گفتش نگفتم ادعایت تو خالیست

بوی سیب

عید مبارک....روزهایت سرشار از شادی وارامش....[گل]