سفره برکت خدا...

سلام

این مطلبیه که برای سرمقاله نشریه دانشکده - نقطه سرخط - نوشتم....

یا من الیه یفزع المذنبون،

یا من الیه یقصد المنیبون،

یا من الیه یرغب الزاهدون،

یا من االیه یلجا المتحیرون،

یا من به یستانس المریدون،

یا من به یفتخر المحبون...

 سفره افطار: پنیر، سبزی، زولبیا، بامیه،آش و...

سفره سحری: خورشت قیمه، پلو و .... همراه با دعای سحری

همه این روزها را با همین منوال گذراندیم: صبح سحری، ظهر خواب که می گفتند خواب روزه دار هم عبادت است و بعد هم به عشق دم افطار – نه به خاطر محتویات سفره اش- بلکه به خاطر ربّنایش که از همه زودتر بلند می شدی، پشت پنجره می ایستادی و به همان جا که می دانستی آنجاست، خیره می شدی و زیر لب زمزمه می کردی و تند و تند با پشت دست صورتت را پاک می کردی که نکند کسی لامسّبی ها را ببیند.

گذراندی، پانزده روز را به امید ولادت امامش، حسن مجتبی جشن گرفتی و پایکوبی کردی.

و گذشت، تا همان شبهای معروف، همان که خیراً من الفِ شهر، همان ها که به اجابت دعا معروفند. منتظرشان بودی با تمام وجود، روزشماری کردی که آنقدر توفیقش را داشته باشی که درست مثل سالهای قبل و شاید حتی بهتر از آن موقعها ازشان فیض ببری،. خود را آماده کردی که بخواهی، حاجاتت را ردیف کردی، تنظیم کردی که چه چیز بخواهی، اما درست مثل همیشه تا وقتش شد مثل همیشه همان لا مسّبی ها امان ات ندادند، چکیدند و چکیدند با زمزمه یا ربّ یا ربّ، و تو دانستی فقط بخواهی الغوث الغوث، و شکستی العفو العفو، انگار دهانت را غل و زنجیر کرده بودند، هرچه به مغزت فشار می آوردی هیچ به خاطر نمی آوردی. فقط همان هزار نام را در زبان می چرخاندی: یا رحیم، یا کریم، یا عظیم، یا قدیم، یا علیم، یا حکیم....

/ 3 نظر / 41 بازدید
جواد پارسا

سلام خوش به حالتان که چنين حالات معنوی داريد. مواظب باشيد مثل ما نباشيد. وقتی من هم مثل شما دانشجوی کارشناسی بودم در همين حال و هوا بودم ولی افسوس که آن همه معنويت را به راحتی از دست داديم. خيلی سخته که آدم بتونه هميشه دوستيشو با خدا حفظ کنه. شاد باشيد و سرافراز

فرزانه مرادخانی

سلام ..وبلاگ خيلی قشنگی داريد ..نمی دونم شناختيد يا نه؟آرزوی موفقيت براتون دارم ...

ققنوس(فرشته تنهايي)

سلام با گريه شروع کردم چون وقتی اين متن رو خوندم همون لا مسبی ها امون ندادند اين دفعه نمی خوام پارسی بگم می خوام فارسی بنويسم خيلی ساده فقط اينو ميتونم بگم اگه قلمت فوق العاده بود می گفتم فوق العاده ولی نيست چون بالاتر از اينه ديگه هيچی نميتونم بگم بعد از خوندن اين متن فهميدم من هيچم خواهش ميکنم باز اينگونه بنويس و برايم دعا کن منتظرم( علی يارت و خدا نگهدارت)