کلافه

با نامش

واقعا دیگه داره سرم سوت می کشه....عصبانی عصبانی عصبانی

کلافه شدم دیگه...کلافه کلافه کلافه

دیگه قبول این اوضاع واسم سخت شده.... آخه این چه اوضاعیه؟؟؟؟

----------

حرف اضافه ممنوع :

اونقدر تو این چند روزه سرمو به چیزای بی ارزش سرگرم کردم و یه مدتی هست که به اسم کار سرم شلوغ شده که امور عادی زندگی که بماند، یادم رفته بود جمعه تولد بهترین دوستم بوده... یادم رفته امروز روز مادره... نه به دوستم، نه به مامان و نه به مامان بزرگ یه تبریک خشک و خالی هم نگفتمناراحت

/ 1 نظر / 55 بازدید
مریم.ش

درود بر شما! کسی نیست بگه اگه تغییری نباید پس ملت دیوانه بودند که ساعتها منتظر در صفها بمانند. نظام ما که به مویی بند بود امروز آن را نیز پاره کردند. مردم ما ارزششان بالاست.درود بر صبوریشان ،درود.